【Website落單 更快更方便】

【?Website落單? 更快更方便?】
網站落單多咗個付款方法—除咗PayMe之外仲可以選擇「轉數快」,即時用銀行戶口(跨行)轉帳!唔洗再落街去銀行排ATM過數啦!

只要用銀行網上理財戶口/銀行手機App輸入Msqure Wine嘅「快速支付系統識別碼」(顯示於網業結帳頁面),無論你有邊間銀行嘅戶口都可以!

點樣登記「轉數快」?

登入網上銀行戶口,設定戶口持人有嘅電郵,手提電話號碼同每日轉帳限額(上限為每日一萬港元)